• Text Hover
O
O NAS

Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych z terenu Rzeczypospolitej Polski zawiązanym w celu stworzenia silnej reprezentacji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt.

Nadrzędnym celem Federacji jest zapewnienie właściwego rozwoju świadomości społecznej w zakresie zagadnień obejmujących tematykę ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Organizacje zrzeszone w Federacji reprezentując prawa zwierząt i przyrody nieustannie dążą do poprawy ich dobrostanu w Polsce.

Głównym zadaniem stawianym sobie przez Uczestników Federacji jest zbudowanie platformy współpracy, wymiany doświadczeń i know how. Dzięki wspólnie podejmowanym działaniom Uczestnicy występują łącznie tam gdzie wyrażenie pojedynczego głosu nie odniesie zamierzonego skutku. Podejmowane inicjatywy mają kształtować odpowiedzialne podejście do zwierząt zarówno ich pojedynczych właścicieli jak i przedstawicieli rynku rolnego.

Dialog jako platforma i nić do wszelkiego porozumienia ma przy uwzględnieniu głosów wszystkich uczestników dyskursu doprowadzić do trwałych zmian prawnych i mentalnych odnoszących się do poprawy dobrostanu zwierząt i poszanowania przyrody.

Uczestnicy Federacji w swym działaniu kierują się Kodeksem Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego.